دوازدهم خرداد ۱۳۱۹، در روستاي قمقان از توابع شهرستان ميانه به دنيا آمد. پدرش يحيي (فوت۱۳۴۶) و مادرش مريم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴)، قاضي و رئيس دادگاه بود. سال ۱۳۴۶ ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. يكم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز هنگام بازيد از مناطق جنگي هواپيمايي حامل او مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.