يكم فروردين ۱۳۲۸، در روستاي مهاجران از توابع شهرستان بهار به دنيا آمد. پدرش صفر و مادرش سكينه نام داشت. داراي تحصيلات حوزوي تا خارج اصول و فقه بود.  روحاني (سطح۲) بود. ازدواج كرد و صاحب پنج پسر شد. از سوي مراكز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. بيست و سوم خرداد ۱۳۶۱، با سمت مبلغ در مريوان به اسارت نيروهاي عراقي درآمد و سي ام مهر ۱۳۷۹، در بيمارستان ساسان تهران بر اثر عوارض ناشي از اسارت و ايست قلبي به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم واقع است.