هشتم آبان ۱۳۳۸ در شهرستان افشار به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش فهیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) بود. يكم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز هنگام بازديد از مناطق جنگي بر اثر اصابت راكت به هواپيماي حامل وي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار علی بن جعفر(ع)  شهرستان قم به خاك سپردند.