نام شهید: فرج الله

نام خانوادگی: ایمانی

نام پدر:محمد حسین

تاریخ تولد:۱۴/۰۱/۱۳۴۹

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۱۰ ردیف ۸ شماره۴۹۹