وصیت نامه شهید ابرقویی

    و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 
            بايد عزيزان خود را فداى اسلام كنيم 
                امام خمينى 

ضمن عرض سلام خدمت پدر و مادر مهربانم كه عمرى را برايم زحمت كشيده تا مرا تحويل جامعه داده است . سلام بر امام امت و امت امام كه باعث سرافرازى اسلام و ايران شدند . من هم به جبهه مى‌روم با اين هدف كه خدمت ناچيزى به اسلام كرده باشم . پدر ، مادر و ديگر اقوام و دوستان ، هيچگاه از امام روى بر نگردانيد هميشه رهنمودهاى او را گوش كنيد و من كه آرزوى شهادت دارم انشاءالله كه نصيبم گردد . اگر خوبى به كسى كردم كه وظيفه‌ام بوده است و اگر بدى كرده‌ام مرا ببخشيد و انشاءالله كه خداوند هم‌مرا رضا كند ديگر عرضى ندارم جز پيروزى اسلام.
خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار ۱۶/۱۲/۱۳۶۰
غلامرضا ابرقويى