بسمه تعالی

شهید غلامحسین اکوان

فرزند: حسین

متولد: ۰۱/۰۷/۱۳۲۰

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۵/۹/۱۳۶۲

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۴ ردیف۶ شماره۵۱۹