بسمه تعالی

شهید غلامحسین اکبری جعفر آبادی

فرزند: حبیب الله

متولد: ۰۳/۰۲/۱۳۴۷

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۲۴/۰۵/۱۳۶۴_ چنگوله

عضویت: بسیج

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۷ ردیف۱۵ شماره۱۴۹