زندگينامه شهيد علي مرادي

باسم رب الشهدا ء والصدقين

شهيد علي مرادي در سال ۱۳۴۹ در شهر خون و قيام  (قم) و در خانواده اي فقير ديده به دنيا گشود در آن سال و سالهاي بعد كه علي بزرگتر شد ، خانواده از نظر مالي در وضع خوبي قرا ر نداشت و پدر او تا آنجا كه در توان داشت ، در راه تامين مخارج خانواده زحمت مي كشيد . علي دروس ابتدايي را با تحمل همه شرايط سخت و مشقت بار خانواده به پايان مي رساند لكن با درك فشاري كه مخارج خانواده روي پدر پيرش داشت از ادامه تحصيل باز مانده و كار كردن را بر مي گزيند.

كار در آهنگري و خستگي ناشي از كار نمي تواند در روحيه مصمم و حق جوي او اثر گذارد و او با اعتقاد به اسلام و انقلاب اسلامي ، براي سهيم شدن در آن مبارزه با دشمنان انقلاب ، شبها به ستاد مقاومت محل رفته و خدمت ميكند.

او با سن كم خود به احكام و اخلاقياتي كه در مجالس و مساجد به آن اطلاع پيدا كرده بود ، پايبند بوده و از خصوصيات اخلاقي پسنديده و خوبي برخوردار بود در حقيقت با اين اخلاقيات بود كه به ياري پدر در ابتدانمودن رزق و روزي شتافته بود و تا آنجا زحمت مي كشيد كه در سن سيزده سالگي مخارج كل خانواده اش را بتنهايي تامين مي نمود علي در تمام تشيع جنازه هاي دوستان و آشنايان و يا همشريان نش شركت مي كرد و فعا لانه در مجالس خانواده شهدا و يا مجالس مذهبي كه به مناسبتهاي مختلف بر پا مي گرديد مشاركت مي نمود .

با بشهادت رسيدن دوستانش احساس تنهائي مي­كرد و بالاخره تصميم گرفت كه به كاروان عاشقان حسيني و دليمردان جبهه هاي حق عليه باطل بشتابد . از اين رو به بسيج مسجد محل مراجعه ميكند ، لكن بدليل كمي سن مسئولين بسيج از نام نويسي او خود داري مي كنند.علي كه با سن كمش عزمي چون كوه ، بزرگ و بلند مرتبه داشت به مادرش متوسل شده و از مادر ميخواهد كه با او به بسيج آمده و هر طور و به هر وسيله اي كه شده حتي با گريه و زاري ، مسئولين را وادار به اسم نويسي كند .

پس از موفقيعت در اسم نويسي در اولين فرصت به جبهه اعزام ميشود. در جبهه آنقدر آزادانه و مخلصانه مشغول خدمت ميشود كه حتي از مرخصي خود استفاده نكرده و در همانجا مي ماند . زمانيكه نيروها رابراي عمليات سازماندهي ميكردند ، او اصرار داشت كه در واحد تخريب مشغول شود كه اين اصرار بالاخره كارگر افتاده و عليرغم ميل مسئولين عمليات بدليل كم بودن سن او ،علي در عمليات والفجر۸ به عنوان تخريبچي شركت نموده و پس از ايثار و فداكاريهاي بسياري به درجه رفيع شهادت در راه الله نائل مي شود.