یکم شهریور ۱۳۳۹ در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه شد. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ در دارخوین به شهادت رسید. مزار او در شیخان قم قرار دارد. برادرش علی اصغر که او نیز طلبه بود شهید شده است.