يكم خرداد ۱۳۴۵، در روستاي وركش از توابع شهرستان ملاير به دنيا آمد. پدرش محمد و مادرش ملوك نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۱)بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. ششم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زيد عراق به شهادت رسيد. پيكرش مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سوم مرداد ۱۳۷۴، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.