يكم فروردين ۱۳۱۰، در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش ملامحمود و مادرش شهربانو نام داشت. به تحصيل علوم حوزوي پرداخت و تا پايان سطح خارج فقه و اصول ادامه داد.  روحاني (سطح۴) بود. سال ۱۳۳۳ ازدواج كرد وصاحب دو پسر و سه دختر شد. سيزدهم شهريور ۱۳۵۷، در قم هنگام شركت در تظاهرات توسط عوامل رژيم شاهنشاهي بر اثر اصابت گلوله به سر، شكم و سينه، شهيد شد. مزار او در بهشت معصومه همان شهرستان واقع است.