كدشناسايى :۱۳۹۹۵۵۷
كدبايگانى :۶۲۱۳۱۳۸
نام :على
نام خانوادگى :سلطانى
نام پدر :ابراهيم
تاريخ‌تولد :۰۱/۰۱/۱۳۳۸
ش.ش :
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۱۳/۰۸/۶۲
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :««بسم الله الرحمن الرحيم»»شهادت براى ما آخرين درجه تكامل است كه باروى باز بسويش شتافته و خود را تسليم آن نموده‌ايم شهيد على سلطانى
وصيت نامه اينجانب على سلطانى در تاريخ‌۱۱/۷/۱۳۶۲ قبل از عمليات والفجر ۴٫
اميد قبول شدن در گاه حق تعالى و به حكم وظيفه شرعى و انسانى وصيت نامه خود را با درود به رهبر كبير انقلاب اسلامى جهان امام خمينى آغاز مى كنم . پدر و مادر عزيزم ما چه بكشيم و چه كشته شويم پيروز هستيم .
شهادت همچون ميوه‌اى است كه نمى‌توان آن را كال از درخت چيد. شهادت آگاهى است كه براى وصول به اين آگاهى بايد سرمايه گذارى عظيمى كرد . بايد خدا و قرآن را شناخت و با پوست و گوشت خود آن را لمس كرد و يا به عبارت ديگر از مرحله ايمان و جهاد گذشت و تا مرز شهادت برسد .
پدر و مادر مهربانم اين وصيتنامه من پيش از شهادت است قبل از اينكه اين سعادت نصيبم شود من شروع كردم و اميد وارم با يك پيروزى كامل براى خدا و اسلام و قرآن جان بى‌ارزشم را به آفريننده خود تسليم نمايم اميدوارم كه براى شما يك فرزند نيكو و صالح بوده باشم و از شما ميخواهم پس از شهادتم هيچگونه ناراحتى به خود راه ندهيد زيرا من به آرزوى خودم رسيدم و اميدوارم برادران و ديگر همرزمانم بتوانند با پايدارى از اين كشور اسلامى دفاع كنند شما را به نماز و دورى از گناه دعوت ميكنم و پيام من را به تمام ملت قهرمان و شهيد پرور ايران برسانيد .
اى ملت قهرمان و اى امت بزرگ من به عنوان يك سرباز كوچك و يك برادر به شما توصيه ميكنم گوش به حرف اين گروه‌هاى فاسد و ضد اسلامى ندهيد شما را به خدا قسم اين امام را تنها نگذاريد .
پيرو خط امام باشيد زيرا امام پيرو خط خداست و من به شما قول مى‌دهم كه ما بر تمام ابرقدرتها پيروز هستيم و پيروزى از آن ما است .
و تو اى مادر و پدر عزيزم هر موقعى كه به ياد من افتادى و يا سر قبرم آمدى و يا خواستى گريه كنى براى آن طفل شش ماه حسين (ع) گريه كن . كه آن طفل آن روز هدف تير دشمن اسلام قرار گرفت و ما پيرو همان مكتب هستيم مادر مگر حسين و يارانش در روز عاشورا براى اسلام شهيد نشدند ! مادر مگر حضرت عباس را دو دستش را از بدن جدا نكردند ! مگر كه على اكبر و قاسم كشته نشدند! من هم پيش خدا اگر شهيد شوم رو سفيدم .
پدر ومادر برادر و خواهرانم اميدوارم كه مرا حلال كنيد و برايم از تمام دوستان و آشنايان حلاليت بطلبيد . پدر جان من هر چه دارم تو خود برايم به مستضعفى بده كه خود آن را مى شناسى .
به اميد ديدار در بهشت . والسلام
««على سلطانى »»