چهارم اردیبهشت ۱۳۰۳ در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش شیخ حسن و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) و خطیب و مدرس حوزه بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. پنجم مرداد ۱۳۵۹ در خیابان شریعتی تهران توسط منافقین ترور شد. مزار او در قبرستان شیخان قم قرار دارد.