ششم مهر ۱۳۴۱ در بصره عراق به دنیا آمد. پدرش جبار نام داشت. تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تحصیل کرد. . سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی حبهه های نبرد شد. نهم اسفند ۱۳۶۵با عضویت اطلاعات و عملیات در پاسگاه زید و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.