يكم مرداد ۱۳۴۵، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش اكبر و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني(مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت تركش مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان مدرس تهران به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش قرار دارد.