يكم فروردين ۱۳۳۹، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش غلامعلي، فرش فروش بود و مادرش كبری نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود فروشنده بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. نوزدهم ارديبهشت ۱۳۵۹، در سوسنگرد بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي شيخان زادگاهش به خاك سپردند. او را حسن نيز ميناميدند.