دهم دي ۱۳۴۲، در شهرستان مشهد به دنيا آمد. پدرش غلامرضا، روحاني بود و مادرش خيريه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواا=ند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم ارديبهشت ۱۳۶۰، در بازي دراز توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد. پيكرش مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۷، پس از تفحص در قبرستان بقيع شهرستان قم به خاك سپردند.