بسمه تعالی

شهید علی بابایوسفی

فرزند: حسن

متولد: ۱۰/۰۲/۱۳۴۵

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۱۲ ردیف ۶ شماره۶۰