پانزدهم دي ۱۳۴۸، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش حسين، كارگر كشتارگاه صنعتي بود و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته علوم تجربي درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. ششم فروردين ۱۳۶۷، با سمت آرپي¬جي¬زن و امدادگر در حلبچه عراق بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.