بسمه تعالی

شهید علی اوسط. سهیلی

فرزند: محمد

متولد: ۱۳۳۹_همدان

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۲۳/۲/۱۳۵۹

آدرس مزار: