بسمه تعالی

شهید علی اعلایی

فرزند: حسین

متولد: ۰۱/۰۶/۱۳۵۰

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۰۳/۰۱/۱۳۶۷_ شلمچه

آدرس مزار: گلزار مطهر علی ابن جفر قطعه۱۶ ردیف۹ شماره۸۷۸