بسمه تعالی

شهید علی اصغر اکرمی

فرزند: کرم علی

متولد: ۰۱/۰۱/۱۳۲۲

تحصیلات:

شغل: آرایشگر

شهادت: ۱۳۶۷_بندر لنگه

آدرس مزار: