پایان خوشی ها مردن است
کاری کن که همیشه زنده بمانی
خداحافظ محبوب خیلی عزیزم. خداحافظ عمرم. با نهایت صبر از اشک و اندوه خود جلوگیری کن و با تمام قوایت به فکر آینده خودت باش وقتی که می بینی آفتاب خوشبختی می دمد و می درخشد تو به خودت خواهی گفت که در راه هدفمان همه چیز و حتی شوهر خود را فدا کرده ای
همسر خوب و عزیزم شهامت داشته باش و بعد از من به زندگی خود ادامه بده و پر افتخار و سربلندباش.
یک دنیا دوستت داشتم. مهری جان من نتوانستم خوبی ها و مهربانی های پدر و مادرت را فراموش و جبران کنم. مهری جان در حالی که ماموریت ما فوری بود برایت این نامه را نوشتم ( من میمرم تا ایران زنده بماند)
به نسلهای آینده بیاموز در راه وطن مردن یعنی چه؟
قربان شما ستوان ۲ علی احمدلو

پدر و مادر عزیزم: می خواهم در این آخرین نامه خود برایتان بنویسم که چقدر دوستتان داشتم هرچند که این دوستی را نشان نمی دادم
به هنگام جز برای دو چیز افسوس نمی خورم به سبب تو مادر جان عزیزم اکنون شرمنده ام که مایه آن همه رنج بودم و حالا هم سبب گریه های تو می شوم و همچنین برای پدرم به غیر از این دو من هیچ افسوسی ندارم و همچنین برای برادران و خواهران و همسرم.
پدر جان – مادرجان عزیزم. برادران پاره تنم – خواهران عزیزم و محرم رازم و همسر امیدواری من وقتی که که مرگ بدن مرا بگیرد برای من فرق نمی کند که کجا باشید چون من در راه ایران عظیم و عزیز بمیرم شما افتخار کنید که در راه وطن یک جوان از خانوادتان به شهادت رسید
با هزار بوسه خداحافظی می کنم – خداحافظ
من میمرم تا ایران زنده بماند
پسرتان علی احمدلو

به برادران عزیزم
سلام بر شما سلام بر تک تک شما به محمود جان عزیزم- غضنفرجان- محمدجان عزیزم سلام بر شما
شما را از صمیم قلب دوست می دارم فقط تنها خواهش من از شما این است که به پدر و مادر پیرتان دلداری بدهید.
پدر و مادر جان جز من شما سه پسر و دو دختر دارید پس هیچگونه غصه نخورید و ناراحت نباشید چون این افتخار شماست که من در این راه پیش قدم می شوم. فقط به مهری مهربانی کنید و از آن به صورت یک زن بسیار خوب و مهربان برادرتان پذیرایی کنید و برای شوهر دادن آن خودتان پیش قدم باشید
زنده باد ایران من میمرم تا ایران زنده بماند
خیلی بهتر است که انسان در جوانی و برای کشورش؟؟؟؟؟

به خواهرانم دلداری بدهید من خانم و بتول را خیلی دوست داشتم خانم عزیزم – بتول کوچولوی محبوبم خداحافظ
سلام مرا به همه دوستان برسانید
سر قبر من این جمله را بنویسید (من میمرم تا ایران زنده بماند)
زنده باد ایران خداحافظ مادرجان