بسمه تعالی
شهید علی ابوالقاسمی
فرزند: حسن
متولد: ۰۱/۰۲/۱۳۴۴
شغل: آهنگری
تحصیلات: راهنمائی
شهادت:۰۵/۰۷/۱۳۶۰
محل شهادت: خرمشهر
آدرس مزار: گلزار شیخان