نام شهید: علی

نام خانوادگی شهید: آخوندی

نام پدر : نصرالله

محل تولد:قم

تاریخ تولد : 1334/06/05

وضعیت تاهل : متاهل

تاریخ شهادت : 1361/12/22

محل شهادت :جاده اهواز – خرمشهر

نحوه شهادت :تصادف خودرو با خودرو

نام عملیات :

رمز عملیات :

محل دفن :گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام