·  شهید عليرضا ياري

·  فرزند فيض الله

·  متولد ۱۳۴۰/۰۵/۱۱

·  تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۰۱/۲۶

·  محل شهادت : –

·  مذهب : شیعه