نوزدهم بهمن ۱۳۴۰، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش حبيب، شيريني فروش بود و مادرش صغرا نام داشت. دانشجوي دوره دكترا در رشته داروسازي بود. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. دوم فروردين ۱۳۶۱، در تپه چشمه دزفول بر اثر اصابت گلوله به سينه، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي شيخان زادگاهش قرار دارد. برادر وي محمد نيز به شهادت رسيده است.