بسمه تعالی

شهید امیری قمی علیرضا

فرزند: عباس قلی

متولد: ۰۱/۱۲/۱۳۴۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۲/۱۳۶۵_ عملیات کربلای۵

رجعت:۱۳۷۳

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۱ ردیف۲ شماره۷