نوزدهم شهریور ۱۳۳۷ در شهرستان پاکدشت از توابع شهر تهران به دنیا آمد. پدرش قدیر و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. هجدهم آذر ۱۳۵۹ با سمت بی سیم چی در محور ماهشهر و  بر اثر اصابت ترکش به شکم  به شهادت رسید. مزار او در قبرستان شیخان قم قرار دارد.