دوازدهم خرداد ۱۳۱۹ در مراغه به دنیا آمد پدرش عبدالرحمن و مادرش سارا نام داشت. تا پنجم ابتدایی درس خواند. سپس به تحصیل در علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) بود. به تبلیغ در ارتش و جامعه می پرداخت. هفده اردیبهشت ۱۳۵۷ در سانحه تصادف که توسط نیروهای ساواک صورت گرفت مجروح شده و به بیمارستان الوند تهران منتقل شده و در اثر جراحات وارده در همانجا به شهادت رسید. مزار او در بهشت معصومه قم قرار دارد. او را عبدالله نیز می نامیدند.