دهم شهریور ۱۳۴۳ در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش صمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیر علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۱) بود. با عضویت بسیجی به سوی جبهه های نبرد اعزام شد. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲ در پنجوین عراق و بر اثر اصابت تیر دوشکا به پا و در اثر خونریزی شدید به شهادت رسید. پیکر مطهرش مدتها در همان منطقه جا ماند و بعد از سالها تفحص شده و در گلزار علی بن جعفر (ع) قم به خاک سپرده شد.