شهيد عباس ابراهيمي
شهيد عباس ابراهيمي در سال ۱۳۴۵ در خانواده‌اي مذهبي و مستضعف متولد شد. از هفت سالگي نماز خواندن را شروع كرد و همواره در جلسه‌هاي دعا پيش‌قدم بود. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در پخش اعلاميه‌هاي حضرت امام و راهپيمايي‌ها شركت فعال داشت. با تشكيل بسيج دانش‌آموزي به عضويت بسيج درآمد و به آموزش نظامي پرداخت و سپس در جبهه نور، عليه ظلمت شركت كرد و در تاريخ ۲۲/۷/۶۱ به سوي معبود خويش پرگشود. شهادت اين نيست كه به جبهه بيايي و خود را در مقابل گلوله‌هاي دشمن قرار دهي تا شهيد بشوي، نه هرگز! بايد بكشي و تا جايي كه مي‌تواني بجنگي. بعد اگر لياقت داشتي شهيد شوي.