بسمه تعالی
شهید عباس ابراهیمیان
فرزند: جعفرقلی
متولد: ۲۰/۰۱/۱۳۳۳ ش/ش:۰۶
کد بنیاد شهید:۱-۶۰/۳۵۰ش
تحصیلات: سیکل
وضعیت تاهل: مجرد
تاریخ شهادت: ۰۷/۰۴/۱۳۶۰
شهادت: توسط ضدانقلاب بر اثر بمب گذاری در دفتر حزب به شهادت رسید.