نام:صباح
نام خانوادگى :ميان‌بالا
نام پدر :عباس
تاريخ‌تولد :۲۱/۱۰/۱۳۴۲
ش.ش :۲۳۱۵۴
محل‌صدورشناسنامه :كربلا
تاريخ شهادت :۱۹/۰۲/۶۱
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :وصيت نامه شهيد صباح ميان‌بالا
كد شناسايى: ۱۷۴۶۶۸۱
بسمه تعالى

و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون .
مپنداريد آنها كه در راه خدا كشته مى‌شوند مرده‌اند بلكه زنده‌اند و در نزد خدايشان روزى مى‌خودند (قرآن مجيد).
با سلام و درود بر امام زمان و نايب برحقش امام خمينى و با سلام بر همه ملت هميشه در صحنه و شهيدپرور ايران عزيز و همه رزمندگان جبهه‌هاى حق بر عليه باطل .
من صباح ميان‌بالا فرزند عباس ميان‌بالا داراى شماره شناسنامه ۲۳۱۵۴ از كربلا ساكن قم داوطلبانه به فرمان امام عزيزمان خمينى كبير به جبهه حق بر باطل رفته تا به آمريكا و صدام و همه جيره‌خوارانش بفهمانم كه ما تا آخرين قطره خون و تا آخرين لحظه مقاومت راه اين رهبر عزيز را ادامه خواهيم داد.
اما پيام من به پدر و مادرم اينكه براى من اگر شهيد شدم گريه نكنيد .
و پيام من به ملت اينست كه هر حرفى كه اين رهبر عزيز ميزند بايد گوش بدهند و هميشه او را يارى كنند تا اين رهبر تا انقلاب مهدى باقى بماند و اسلام را زنده نگهدارد .
خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدارد .
«به اميد پيروزى ملت ايران و رزمندگان صباح ميان‌بالا»