يكم فروردين ۱۳۱۸، در شهرستان همدان به دنيا آمد. پدرش محمود (فوت۱۳۴۳) و مادرش جميله (فوت۱۳۶۰) نام داشت. تا پنجم ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطج۴) و  امام جمعه بیجار بود. ازدواج كرد. نهم مرداد ۱۳۶۶، در مكه مكرمه هنگام راهپيمايي برائت از مشركين بر اثر ضرب و شتم توسط نيروهاي آل سعود به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفرشهرستان قم واقع است.