يكم فروردين ۱۳۱۸، در شهر آوج از توابع شهرستان بوئين زهرا به دنيا آمد. پدرش خانعلي (فوت۱۳۵۰) و مادرش خوشقدم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) بود. سال ۱۳۴۵ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. سيزدهم فروردين ۱۳۶۸، با سمت نماينده ولي فقيه در ماووت عراق دچار سانحه هوايي شد و به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.