كدشناسايى :۱۰۴۴۲۰۸
كدبايگانى :۱۰۰۶ ۶۴
نام :شمسعلى
نام خانوادگى :اسلام‌پناه
نام پدر :عليرضا
تاريخ‌تولد :۰۲/۰۱/۱۳۳۹
ش.ش :۳۵۲
محل‌صدورشناسنامه :ساوه
تاريخ شهادت :۲۷/۰۸/۶۴
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌همدان
شهر :اداره‌بنيادشهيدهمدان
وصيت‌نامه :%
شمسعلى اسلام پناه
بسمه تعالى
ايران اسلامى الان در يك برهه از زمان و موقعيتى در جهان قرار گرفته اگر جوانان دلسوز اين آب و خاك از آن دفاع نكنند ابرقدرتها و بخصوص شيطان بزرگ اين ميهن عزيز اسلامى را از روى نقشه محو خواهد كرد پس وظيفه ما ملت مسلمان است كه از انقلابمان و دينمان و كشورمان و از مستضعفان جهان بخصوص جهان سوم دفاع كنيم و بازوى حق باشيم و يك جانباز براى سركوب استعمارگران و بطلان گران باشيم پس بنابراين وظيفه و عقيده بود كه من اين لباس مقدس سربازى را انتخاب كردم تا در راه هدف بزرگ مسلمان مثمر ثمر باشد برادر شما هم به جاى پدر ما هستيد و هم برادر بزرگ ما كه تمام سختيهاى ما را كشيده اى خواهش مى كنم اگر من شهيد شدم مثل جانبازان و برادران ديگر به خاطر انقلابشان جانشان را فدا كردند هر گز براى من افسوس نخوريد چون وظيفه خودم را انجام دادم فقط تنها از تو مى خواهم كه سرپرستى خانواده ام را بكنى و اگر همسرم خواست برود آزاد است چون آن جوان است بايد برود زندگى كند شهناز عزيز همچنان كه در اول جوانى ات بهترين و شيرين ترين ميوه زندگيت با من حقير دست دوستى دادى و دلم را نشكستى حالا هم به عنوان يك دوست مى خواهم كه دل من را نشكنى و راه همسرت را تا آخر جان ادامه بدهى و اگر فرزندى خداوند به ما قسمت كرد اسم آن را مصطفى مى گذارى و او را مصطفى هاى انقلابمان تربيت مى كنى همينان به خاطر انقلاب عزيزشان جانشان را فدا كردند و در انتخاب همسر ديگر آزاد هستى مادر عزيز چه كنم به جز زحمت براى تو چيزى نگذاشته ام بجز رنج و سختى آواره گى مى دانم سر منشا تمام اين سختيها من هستم و من تو را به اين روز انداختم اگر من نبودم صد در صد زندگيت از اين بهتر مى شد ولى هر ژچه باشد فرند تو هستم تو را به خداى متعال حلالم كن من هر گز تحمل عذاب جهنم را ندارم و همچنن عزيزان من برادرو همسرم و خانواده محترم برادرم و فاميلهاى محترم اگر بدى از من حقير ديده ايد حلالم كنيد كه من جاهل بوده ام و نمى فهميدم به بزرگى خدا ببخشيد من كه چيزى در اين دنيا ندارم و بنا بر وظيفه شرعى كه اندكى چيزى هم كه دارم يعنى تقسيم اموالم با مشورت برادر مادر و همسرم انجام شود و از برادرم خواهش مى كنم كه از آنها رضايت بگيرد
السلام عليكم من الله والتوفيق
خدمتگزار شما اسلام پناه