یکم فروردین ۱۳۱۶ در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی به دنیا آمد. پدرش سید جمال نام داشت. در مکتب خانه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۱) و از مبارزان دوران قبل از انقلاب بود. بیست و ششم تیر ۱۳۴۴ بر اثر شکنجه در زندان قزل قلعه به شهادت رسید. مزار او در قبرستان ابوحسین قم قرار دارد.