نهم اسفند ۱۳۴۳ در شهرستان آمل به دنیا آمد. پدرش سید یوسف نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس  خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۱) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. بیست و پنجم آبان ۱۳۶۱ در جبهه عین و خوش بر اثر اصابت ترکش به پا و قلب به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای قم قرار دارد.