سوم فروردین ۱۳۳۸در نجف اشرف به دنیا آمد. پدرش سید محسن و مادرش ربیعه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۲) بود. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی مرکز اعزام روحانی در جبهه حضور یافت.

بیست و دوم تیر ۱۳۶۱ در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به چشم مجروح شد. پانزدهم تیر ۱۳۷۸ در بیمارستان کامکار قم و بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای علی بن جعفر قم به خاک سپرده شد. برادرش سید محمد نیز شهید می باشد.