سوم فروردين ۱۳۴۳، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش سيدعزيز و مادرش كبرا نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزی پرداخت  طلبه (مقدمات) و برقكار بود. به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. يكم تير ۱۳۶۳، در سرو اروميه بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش واقع است.