يكم فروردين ۱۳۳۶، در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش سيدحيدر و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت. روحانی (مقدمات) بود. سال ۱۳۵۷ ازدواج كرد و صاحب يك پسر شد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. هشتم ارديبهشت ۱۳۶۱، در اهواز هنگام انجام مأموريت دچار سانحه رانندگي شد و بر اثر ضربه مغزي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي شيخان شهرستان قم به خاك سپردند.