بيستم شهريور ۱۳۴۶، در شهرستان قم به  دنيا آمد. پدرش سيدمحمد، راننده بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج كرد. به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. يكم اسفند ۱۳۶۴، با سمت بي سيم چي و مسئول اطلاعات – عمليات در فاو عراق بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش واقع است.