پانزدهم بهمن ۱۳۶۹ در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش سید محمد قاسم نام داشت. بعد از تحصیل علوم کلاسیک به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۳) بود. برای مبارزه با کفار داعشی راهی سامرا شد. بیست و هشتم تیر ۱۳۹۴ در سامرا در اثر اصابت ترکش مین کاشته شده توسط تکفیریون داعشی به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.