دهم شهریور ۱۳۶۰در مشهد مقدس به دنیا آمد. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) بود. به عنوان بسیجی و داوطلب عازم سوریه شد. بیست و دوم اسفند ۱۳۹۴ در تدمور سوریه در درگیری با تکفریون داعشی به شهادت رسید. پیکرش مدتها در دست داعشی ها ماند و بعد از مدتی پیکرش معاوضه شده و بعد از تشییع در بهشت معصومه  قم به خاک سپرده شد.