بیست و پنجم اسفند ۱۳۴۰ در تهران به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۱) بود. با عضویت بسیجی به سوی جبهه اعزام شد. دوم فروردین ۱۳۶۱ با سمت مبلغ در کرخه و بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شیخان قم قرار دارد.