ششم تير ۱۳۳۳، در شهرستان اصفهان به دنيا آمد. پدرش سيديحيي، روحاني بود و مادرش سكينه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت. روحانی (سطح۲)  و قاضي تحقيق بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج كرد و صاحب يك پسر شد. يكم ارديبهشت ۱۳۶۱، در مقابل دادستاني مركز تهران توسطنيروهاي سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بر اثر اصابت گلوله به سر، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي شيخان شهرستان قم به خاك سپردند. او را سيد محمدرضا نيز مي ناميدند.