بیستم اسفند ۱۳۴۲ در تهران به دنیا آمد. پدرش سید احمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. پنجم مهر ۱۳۶۰ در شمال آبادان و بر اثر اصابت ترکش به پشت به شهادت رسید. مزار او در شیخان قم قرار دارد.