نام :محمدرضا
نام خانوادگى :فيض
نام پدر :على‌محمد
تاريخ‌تولد :۱۳۴۱/ /
ش.ش :۵۶۵
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۰۵/۰۱/۶۷
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :««بسم الله الرحمن الرحيم »»وصيت نامه شهيد: محمد رضا فيض
كد شناسايى :۱۵۷۴۲۲۰
بنام الله و با سلام و درود بر خاتم پيامبران حضرت محمد (ص) و بر جانشينان آن حضرت و رهبران حامل رسالت بزرگ محمدى و با درود به روان پاك همه شهداى اسلام مخصوصا شهداى انقلاب اسلامى و شهداى جنگ تحميلى .
پدر عزيز و مادر گراميم سلام عليكم همانطور كه مى‌دانيد خداوند انسانها را خلق نمود و به آنان عقل و قدرت انتخاب داد تا بتوانند حق را از باطل تشخيص داده و راه خو درا انتخاب كنند و يكى از امتيازات بزرگ انسان بر حيوان عقل انسان است .
و چون خدا به انسان عقل داد او را مورد آزمايش نيز قرار ميدهد و اين آزمايش ممكن است در مورد جان يا مال يا فرزندان انسان باشد به اين معنى كه خدا به انسان مال ميدهد فرزند مى دهند و وقتى شرايط ايجاد شد كه انسان بايد از جان و مال خود در راه خدا بگذرد .
آن وقت هنگام آزمايش است گروهى هستند كه واقعا به خدا ايمان آورده اند آنان با قدرت عقل و فطرت پاك انسانى خود قلبا به خدا ايمان دارند و در آزمايش سر بلند بيرون خواهند آمد آنان جان و مال برايشان ارزشى ندارد و جز خدا چيزى نمى‌بينند آنان هدف آفرينش را كه همانا عبادت و بندگى خدا است فهميده اند .
اينان كسانى هستند كه رستگار ميشوند انبياءواولياء خدا نيز از اين آزمايشها سر بلند بيرون آمده اند مثلا حضرت ابراهيم كه به دستور خدا آماده ميشود تا تنها فرزند خويش را سر ببرد ، يا امام حسين (ع) را مى بينم چگونه از جان خود و فرزندان خود در راه خدا گذشت ميكند و همه انبياء و اولياء خداوند از اين آزمايشها سر بلند بيرون آمده اند وما كه شيعيان آنها هستيم بايد كه آن راه را ادامه داده و از آنها پيروى كنيم و از اين آزمايشها سربلند بيرون بياييم .
پدر و مادرى كه در راه خدا فرزندى را از دست ميدهد و صبر ميكند انشاء الله پيش خدا اجرى بزرگ خواهد داشت و من تعجب ميكنم از كسانى كه اسمشان مسلمان است اما وقتى حكومت اسلامى تشكيل ميشود و اسلام احتياج به كمك دارد از هر گونه كمكى با اسلام خود دارى ميكنند و حتى گاهى كار شكنى نيز ميكنند و ضربه به حكومت اسلامى مى زنند من از جوانانى كه نيروى بدنى خوب دارند و ا ز رفتن به جبهه و حتى رفتن به سربازى خوددارى ميكنند واقعا تعجب مى كنم .
پدر مادر عزيزم شما فرزندى را حدود بيست و سه سال بزرگ كرديد و اين امانتى بود كه خداوند نزد شما گذاشته بود و اكنون كه اسلام احتياج به يارى دارد شما بايد اين امانت را به خدا بر گردانيد هميشه انسان بهترين هديه را به بهترين كس ميدهد و شما فرزند ۲۳ ساله خود را نزد خالق خود فرستاديد و بايد خوشحال باشيد و از خدا بخواهيد كه اين هديه را از شما قبول كند و اگر صبر كنيد و نيتتان پاك باشد انشاء الله خداوند اجر عظيم در عوض اين هديه به شما خواهد داد شما من را بزرگ كرديد كه من در آينده داراى شغلى بشوم و به مردم و اسلام خدمت كنم اما بايد بدانيد كه در هر شغلى كه انسان باشد زمانى ميرسد كه اسلام احتياج به يارى دارد .
هر دكتر مهندس و تاجر و معلم و كاسب همه اقشار و همه گروهها نيز بايد به يارى آن بشتابند البته خدمت كردن در راه خدا خودش نيز سعادتى است اما شهادت از آن بالاتر است .
پدر و مادر گراميم من تا بتوانم عليه دشمنان اسلام مبارزه ميكنم و آنان را ميكشم اما وقتى كه شهادت به سراغم آمد آن را با آغوش باز مى‌پذيرم زيرا بالاخره يا پيروزيم يا اينكه به شهادت ميرسيم كه آن هم پيروزى است ما يا موفق ميشويم كه دشمنان اسلام را نابود كنيم و در اولين مرحله پيروزيمان در عراق مرقد مطهر سالارشهيدان حسين ابن على (ع) را زيارت كنيم و يا اينكه به شهادت مى‌رسيم و با شهادتمان به ديدار ائمه معصومين (ع) و شهدا و انبياء خدا انشاءالله نائل ميشويم
هدف از آفرينش بندگى و عبادت خداست همه موجودات عالم و همه انسانها خدا را عبادت ميكننداما عبادت يك عاشق دلسوخته كه با پاى خود به قربانگاه عشق ميرود و در راه معبود خود عاشقانه به شهادت ميرسد،با عبادت موجودات ديگر فرق دارد و اين عشق به خداست كه سختيها و مصيبتها را آسان ميكند و زير شكنجه ستمگران و در زير گلوله دشمنان به انسان استقامت مى بخشد .
خدايا : تو مى‌دانى كه من عاشق توام و چيزى بهتر ازجانم براى هديه كردن به معشوقم ندارم خدايا اين هديه را از من بپذير خدايا بپذير و به مادرم صبر عنايت فرما خدايا عاشقانه بسوى تو مى‌آيم و در راه تو و به عشق تو و براى توبا دشمنان تو ميجنگم خدايا از جان خود گذشتم خودت هر وقت صلاح مى‌دانى نعمت شهادت را به من عطا فرما خدايا مى‌دانم كه شمع براى نور دادن بايد بسوزد و شهدا چون شمع سوختند و راه را براى ما روشن كردند و من نيز آماده‌ام تا بسوزم و در راه تو فنا شوم و در فناى خود به بقاى مطلق برسم .
در اين دنيا شهادت و سوختن و عشق ورزيدن مقدس است عبادت كردن و قربانى شدن هدف است و اختيار رسيدن به اين هدف بر خود انسان و اگذار شده است و من نيز با اختيار خود راهى را كه انبياء و اولياء خداوند و شهداى اسلام رفتند مى‌روم و از نثار جان خود درراه خدا باكى نداريم .
خديا با عالم و عالميان وداع ميكنم و بسوى تو مى‌آيم و از تو ميخواهم مرا در جوار رحمت خويش سكنى دهى.
فرزند شما ««سيد محمد رضا فيض »»