بیست و چهرم آذر ۱۳۹۴ در لاهور پاکستان به دنیا آمد. پدرش حسین نام داشت. تا دوره کاردانی در دانشگاه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان داوطلب راهی جبهه نبرد در سوریه شد. بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ با سمت تک تیر انداز در حلب سوریه به شهادت رسید مزار او در بهشت معصومه قم قرار دارد.او را سید عدیل حسینی نیز می نامیدند.